Bedum is op zoek naar woningen voor vluchtelingen

© FPS / Jos Schuurman
De gemeente Bedum gaat, samen met woningstichting Wierden en Borgen, bekijken welke panden geschikt zijn voor vluchtelingen.
Bedum heeft geen plek voor een grootschalige noodopvang.

Statushouders

Wel wil de gemeente een plek bieden aan statushouders. Dat zijn asielzoekers van wie de verblijfsvergunning is goedgekeurd.
Verder staat de gemeente open voor particuliere initiatieven. Zo heeft de eigenaar van het pand waar voorheen een sportschool zat aangeboden om vluchtelingen op te vangen.