Van Geel: Ga door met de supergemeente

De zeven gemeenten in Noord-Groningen krijgen het advies door te gaan met de vorming van één gemeente 'Van Lauwerszee tot Dollard Tou'. Dat schrijft Pieter van Geel in een brief aan de gemeenteraden.
Oud-staatssecretaris Van Geel (CDA) is aangesteld om te helpen bij de herindeling nadat de zeven gemeenteraden onderling verdeeld waren. De supergemeente zou moeten bestaan uit Bedum, De Marne, Winsum, Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum.

Verdeeldheid
De standpunten zijn verdeeld onder de raden. Appingedam, Bedum, Eemsmond en de Marne zijn voor de samenvoeging. Delfzijl, Loppersum en Winsum willen liever een andere variant.

Ondanks die verdeeldheid adviseert Van Geel om nu door te gaan met de grootste variant: 'De problematiek in dit deel van Groningen is dermate urgent dat een lang proces van onderzoek en heroverweging absoluut onwenselijk is. Niets doen is geen optie.'

Van Geel wijst daarbij op verschillende problemen zoals de aardbevingen en het overhevelen van Rijkstaken aan de gemeenten (jeugd, zorg, werk/inkomen).

Rol provincie
Van Geel roept de gemeenteraden op het plan opnieuw in stemming te brengen en daarbij het besluit van Bedum, De Marne, Appingedam en Eemsmond te heroverwegen.

De oud-staatssecretaris erkent dat zijn advies mentaal veel van de gemeentebesturen vraagt, maar noemt dit 'noodzakelijk'.

Als het besluit niet unaniem is moet het worden voorgelegd aan het provinciebestuur om snel door te kunnen met andere varianten.

Kritiek
In zijn brief uit Van Geel overigens ook kritiek op het nieuw aangetreden provinciebestuur.
'De coördinerende en beslissende rol van de provincie lijken vooralsnog te ontbreken.'

Eerder vandaag
Loco-burgemeester Jan Menninga van Delfzijl liet eerder op vrijdag weten te willen gaan voor een nieuwe havengemeente in Noord-Groningen. Dit kwam hem op kritiek te staan van collega-bustuurders in het gebied omdat Menninga voor zijn beurt zou spreken.

Lees alles over de herindeling
Meer over dit onderwerp:
herindeling BEDUM
Deel dit artikel:

Recent nieuws