CDA'ers delen zorgen over fracking bij Saaksum

Provincie
Provincie
CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder en CDA-Statenlid Jacob Klaas Star delen de zorgen over fracking van de inwoners van Saaksum. Dat hebben ze kenbaar gemaakt bij een bezoek aan het wierdedorp.
Inwoners maken zich zorgen over de omstreden techniek die de NAM wil toepassen om de gasproductie te verhogen. De inwoners
voor de grote risico's die dit met zich meebrengt.

Risicoanalyse

Fracking kan zorgen voor aardbevingen en daarom dient er een gedegen risicoanalyse te komen zoals Minister Kamp het CDA heeft toegezegd vinden de christendemocraten.

Terechte zorgen

Volgens het CDA blijkt uit alle onderzoeken tot nu toe dat fracking risico's met zich meebrengt zoals aantasting van het landschap, lekkend methaan, mogelijke vervuiling van grondwater en aardbevingen. De zorgen van de inwoners over deze risico's zijn daarom terecht, vindt het CDA.