Arriva-directeur verbijsterd over plannen Rijk

Directeur Anne Hettinga van het regionale vervoerbedrijf Arriva is verbijsterd dat het Rijk geen geld opzijzet voor onderhoud aan regionaal spoor.
Uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur blijkt dat er tussen 2018 en 2028 alleen geld is ingeboekt voor het hoofdnet, waar de NS op rijdt.

Projecten op de tocht

Hettinga, tevens voorzitter van het samenwerkingsverband van de vier regionale spoorbedrijven, vindt dat onbegrijpelijk. 'Dit zou betekenen dat allerlei projecten in de regio mogelijk op de tocht komen te staan, terwijl projecten in de Randstad buiten schot blijven. Dat is kwalijk.'

Onderhoud

Het is nog niet duidelijk wat de consequenties zijn voor het onderhoud, maar Hettinga houdt zijn hart vast. 'Zodra er gesproken wordt over bezuinigingen, dan ben ik altijd meteen beducht wat dat betekent voor de onderhoudsactiviteiten. De plannen zijn nog niet gedetailleerd uitgewerkt, maar de deur staat open om activiteiten on hold te zetten, uit te stellen of zelfs af te schaffen.'

Regionale reiziger dupe

'De oorzaak van het financiële probleem ligt niet bij de regionale overheden of de regionale vervoerders, maar bij Prorail. Dan moet ze het ook maar zelf oplossen. De regionale reiziger wordt hiervan de dupe. We moeten er met zijn allen heel hard aan werken om te zorgen dat dat niet gaat gebeuren.'