VCP loopt weg uit raad Oldambt

De vier raadsleden van de VCP zijn maandagavond boos weggelopen uit de gemeenteraad van Oldambt.
Tijdens het bespreken van de begroting van werkvoorzieningsschap Synergon kreeg VCP-raadslid Jan Kenter het verbaal aan de stok met burgemeester Pieter Smit. 


Verhaal afmaken

Volgens Smit (voorzitter van de raad) ging de voordracht van Kenter te weinig over de inhoud van het voorliggende raadsstuk. Onder andere 'de slopershamer' van PvdA-wethouder Broekhuizen en het 'prestigeproject' van 'de wethouder van cultuur' (Boon) kwamen aan de orde. Smit zei Kenter om zich tot de begroting van Synergon te beperken, Kenter wilde zijn verhaal op zijn manier afmaken.
Toen Smit hem dat belette, vroeg Kenter een schorsing aan.

Vrije woord
Meerdere fractievoorzitters voerden overleg met elkaar. Martin Viel (SP) nam na de schorsing als eerste het woord. Hij zei dat het vrije woord 'een groot goed' is in de gemeenteraad van Oldambt, maar dat de voorzitter in de gemeenteraad wel de baas is.
De VCP wilde zich daar niet bij neerleggen. Toen duidelijk werd dat Kenter zijn verhaal niet mocht afmaken zoals hij wilde, liep de voltallige fractie van de communisten de raadzaal uit.