Aardbevingen kosten provincie jaarlijks één miljoen euro

De aardbevingsproblematiek kost de provincie Groningen jaarlijks één miljoen euro. En die kosten moeten worden verhaald op de rijksoverheid.
Dat vindt de Partij voor het Noorden. De partij wil dat Gedeputeerde Staten in actie komen en de rekening aan het rijk presenteren.

Blijven meebetalen

Als daar geen verandering in komt, blijven de inwoners van Groningen volgens de Partij voor het Noorden meebetalen 'aan schade die de NAM veroorzaakt en de rijksoverheid tolereert'. Binnenkort komt de partij met een motie, die hier verandering in moet brengen.
De extra kosten zijn terug te vinden in de begroting van de provincie. Het grootste bedrag gaat op aan zogenoemde ambtelijke kosten: 650.000 euro. Verder maakt de provincie jaarlijks ruim twee ton over aan de Dialoogtafel. Ook wordt aan externe adviezen 185.000 euro uitgegeven.