Friese burgemeester: 'Schuw niet het grote'

Misschien ligt de oplossing voor de herindeling wel bij onze buren. In Friesland is de grootste gemeente van Nederland, tenminste qua oppervlakte.
Op 1 januari 2011 is de gemeente Súdwest-Fryslân ontstaan. Een fusie bestaande uit de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wonseradeel en Wymbritseradeel. De gemeente heeft ruim 80.000 inwoners.

Goed

Hayo Apotheker is burgemeester van deze grote gemeente. Volgens hem is de herindeling goed geweest voor het gebied. 'We doen nu mee en zitten aan tafel met andere grote gemeenten.' Volgens Apotheker kan de gemeente nu meer bereiken.

Contact met gebied

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft nog steeds goed contact met de burgers. Zo zijn er zogeheten dorpsambtenaren aangesteld die regelmatig gesprekken voeren met onder anderen dorpsbelangen en andere verenigingen.
De burgemeester heeft een advies voor Groningen: 'Schuw niet het grote. Organiseer de lijnen naar het kleine.'