Nieuwe sloot moet dijk bij Tjuchem verstevigen en ijsvogel lokken

De ijsvogel
De ijsvogel © Astrid Mellema
Waterschap Hunze en Aa's heeft bij Tjuchem een nieuwe sloot gegraven, die er mede voor zorgt dat de dijk langs het Afwateringskanaal wordt verstevigd. De sloot maakt onderdeel uiit van een project dat moet zorgen voor een veiligere dijk.
Ook is er een van boomstronken gemaakte ijsvogelwand aangelegd. Verschillende inwoners van Tjuchem hadden aangedrongen op een ijsvogelwand. De Tjuchemers hopen nu dat het ijsvogeltje er gaat broeden. De ijsvogel is een typische viseter, die gebonden is aan schoon en stromend water.