Botanische hooilanden Leekstermeer worden gemaaid

© Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap laat deze week de moerashooilanden bij de Lettelberterpetten maaien.
De hooilanden zijn zo nat dat dit niet met normaal materieel gemaaid kan. De klus gebeurt daarom met een aangepaste machine met speciale brede rupsbanden die de zachte grond niet of nauwelijks beschadigen.

Kwelwater

De hooilanden zijn gelegen op het laagste punt in de polder en zijn erg nat door de aanvoer van kwelwater. Kwelwater is schoon en mineraalrijk grondwater dat op hogere gronden in Drenthe in de bodem zakt en bij het Leekstermeer weer omhoog komt.
Dit water, in combinatie met het jaarlijks maaien en afvoeren van het gewas, zorgt voor een bijzondere vegetatie.

Bijzondere planten en dieren

De vegetatie ter plaatse herbergt een schat aan bijzonder flora, waaronder waterdrieblad, grote boterbloem, draadzegge, ronde zegge en rietorchis.
Deze bijzondere moerasvegetaties vormen tevens de leefomgeving van enkele bedreigde soorten, zoals de waterspitsmuis, de libellensoort groene glazenmaker en de zeggekorfslak.