'Fins anti-pestprogramma werkt ook in Nederland'

© Jos Schuurman/FPS
Het KiVa anti-pestprogramma vermindert pesten op de basisschool. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Sociologie René Veenstra van de Rijksuniversiteit Groningen.
Veenstra coördineert de invoering van het KiVa-programma in ons land. De methode toonde zich eerder effectief in Finland.

Voorkomen

Op KiVa-scholen is er een beter klimaat om pesten te voorkomen dan op andere scholen. Ook hebben leerkrachten meer aandacht voor pesten, is hun houding tegenover pesten negatiever en zijn ze vaardiger in het aanpakken van pesten.
Leerlingen vinden het door KiVa belangrijk om goed te zijn in het sluiten van vriendschappen en ze staan negatiever tegenover pesten.
Het eindrapport over de KiVa-methode is aangeboden aan de Tweede Kamer.