Nationaal Coördinator Hans Alders mag 83 miljoen euro uitgeven

© Koen van Weel/ANP
83 miljoen euro. Dat is het budget tot 2020 van de nieuwe overheidsdienst Nationaal Coördinator Groningen.
De komende vier jaar mag de dienst onder leiding van Hans Alders jaarlijks 19 miljoen euro voor de eigen organisatie uitgeven. Dit lopende jaar heeft hij 7 miljoen euro tot zijn beschikking.
Een groot deel van het geld gaat naar de ambtenaren die voor Nationaal Coördinator Hans Alders werken: 12 miljoen euro per jaar. De rest staat in de begroting van het ministerie van Economische Zaken te boek als 'werkbudget'.

Honderd ambtenaren
Begin juni dit jaar is Alders aan de slag gegaan. Zijn ambtelijke organisatie is nog in opbouw. Er is zowel een Groningse als Haagse dienst.
Er komen uiteindelijk zo'n honderd ambtenaren te werken bij de nieuwe overheidsdienst, die de grote problemen rond de aardbevingen in Groningen moet aanpakken en als opdracht heeft het programma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen uit te voeren.

Meer onderzoek

Minister Henk Kamp trekt de komende jaren ook forse bedragen uit voor seismologisch en geografisch onderzoek in Groningen.
De komende twee jaar 10 miljoen euro, waarna het wordt afgebouwd naar 6 miljoen in 2019.

Extra geld Staatstoezicht op de Mijnen
Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) krijgt meer geld. Het adviesorgaan ontvangt voor het vele werk in Groningen ruim 1 miljoen euro extra per jaar.