Alders: 'Aardbevingspremie moet ook voor inwoners stad'

De premie voor mensen die aardbevingsschade aan hun huis hebben moet ook voor inwoners van de stad Groningen gelden.
Dat zei nationaal coördinator Hans Alders woensdagavond in de stadse gemeenteraad.
Inwoners van het aardbevingsgebied kunnen aanspraak maken op maximaal 4000 euro waar ze bijvoorbeeld zonnepanelen van kunnen kopen. Het idee erachter is dat hun huizen daardoor meer waard worden.

Rechttrekken

Tot nog toe geldt deze regeling niet voor de inwoners van de gemeente Groningen. En dat terwijl er wel schadegevallen zijn, met name in Engelbert en aan de oostkant van de stad.
Alders wil dit rechttrekken in zijn programma van maatregelen voor het gebied.

Schade bepalend, niet de plek

'In het programma gaan we alle regelingen bekijken. Er moet wel een hele sterke argumentatie zijn waarom ze in de ene gemeente wel en in de andere niet gelden. Als je een regeling maakt waarin schade bepalend is voor of je de vergoeding krijgt, dan moet de plek niet bepalend zijn.'
Volgens Alders moet eind dit jaar duidelijk zijn of de regeling wordt voortgezet en of die dan ook voor de stad geldt.

Geen commentaar

Alders wilde niet ingaan op de wens van de Groninger Bodem Beweging om alle inwoners van het gebied de premie te geven, ongeacht of ze schade hebben of niet. 'Eventuele andere regelingen zullen eerst in politieke zin besproken moeten worden. Ik wacht dus even met mijn commentaar daarop.'

Lokale bouwbedrijven

De Groninger gemeenteraad sprak woensdagavond over het programma van maatregelen voor het aardbevingsgebied. Veel fracties spraken de wens uit dat vooral lokale bouwbedrijven worden ingezet om de woningen te versterken. Alders onderkende dat belang, maar waarschuwde wel dat de overheid zich moet houden aan de gewone aanbestedingsregels.