Het Groninger Landschap wil Haagse aandacht voor slibvorming in de Dollard

© Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap overhandigt maandag 28 september ruim zevenhonderd handtekeningen aan het provinciebestuur. De organisatie maakt zich zorgen over de slibvorming in de Dollard.
Tijdens het Dollardfestival konden bezoekers hun handtekening zetten op een spandoek. Het doek wordt aangeboden aan gedeputeerde Henk Staghouwer (CU) om mee te nemen naar Den Haag.

Vervuild slib

Planten en dieren hebben steeds meer te lijden onder vervuild slib dat uit de rivier De Eems de Dollard instroomt.
Een delegatie van de Groninger politiek, natuurorganisaties en enkele bedrijven praat maandag met de Kamercomissies Milieu en Infrastructuur, en Economische Zaken.