D66 Stad bezorgd over privacy in de zorg

Flickr (Creative Commons)/Perspecsys Photos
Flickr (Creative Commons)/Perspecsys Photos
D66 wil weten hoe de gemeente Groningen omgaat met gevoelige persoonsgegevens die zij van haar inwoners krijgt.
Schriftelijke vragen

Gemeenten voeren sinds dit jaar de jeugdzorg en de langdure zorg uit en daardoor krijgen zij steeds vaker toegang tot medische gegevens van inwoners.
D66-raadslid Wieke Paulusma heeft bij het Groningse college van B en W schriftelijke vragen ingediend over deze kwestie.

Transparanter
D66 pleit er voor dat de gemeente transparanter met gegevens omgaat richting inwoners en ook dat inwoners meer zeggenschap krijgen. Paulusma: 'Eigenlijk zou het normaal moeten zijn. Persoonsgegevens zijn van jou. Het is achterhaald dat cliënten zelf geen idee hebben welke gegevens hulpverleners wel en niet kunnen zien'.