Dreigend tekort aan zoet water door Google

Het nieuwe datacenter dat Google bouwt in de Eemshaven gebruikt straks zoveel koelwater dat een tekort aan zoet water kan ontstaan. Dat kan in de zomer tot problemen leiden, zegt waterschp Hunze en Aa's.
Meer vraag, zelfde aanbod

's Winters is er genoeg water, maar in de zomer moet er veel water uit het IJsselmeer worden gehaald. Per jaar wordt honderd miljoen kuub naar Groningen gepompt om het water op peil te houden en om verzilting langs de kust tegen te gaan. 'Het aanbod uit het IJsselmeer wordt niet groter, en als er dan een extra groter watervrager bij komt hebben we een probleem', zegt Jan den Besten van het waterschap.
Google heeft erg veel water nodig om het datacenter te koelen. Daarvoor wordt een leiding tussen de Eemshaven en het Eemskanaal aangelegd.

Oplossing

In piekperioden kan een tekort ontstaan. Google kan tijdelijk overschakelen op leidingwater. Daarnaast kan er een beregeningsverbod voor boeren worden ingesteld. Maar zowel het waterschap als de provincie vinden dat er een permanente oplossing moet komen.

Zeesluizen

Beiden willen daarom dat gekeken wordt naar het 'zoutwater-lek' in Delfzijl. Via de zeelsluizen daar komt veel zout water het systeem binnen. Er is veel zoet water voor nodig om dat zout weg te spoelen. Als de sluizen worden verbeterd is hier veel winst te halen.

Overleg

'Misschien kan de geplande aanpak van de zeesluizen naar voren worden gehaald', zegt Peter de Vries van de provincie Groningen. Beide partijen willen met Rijkswaterstaat om tafel om te kijken wat de mogelijkheden zijn.