Beslissing over toekomst rechtbanken opnieuw uitgesteld

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de Raad voor de Rechtspraak het besluit over de ontmanteling van zeven rechtbanken, waaronder de rechtbank in Assen, uitgesteld.
Eind november zal in de Tweede Kamer over de bezuinigingsplannen van de Rechtspraak worden gesproken. Tot die tijd neemt de Raad voor de Rechtspraak geen onomkeerbare stappen. In het uiteindelijke besluit zal het rechtbankbestuur het politieke debat meewegen.

Bezuinigingen

Het kabinet wil dat de Rechtspraak fors bezuinigt, van 32 miljoen euro in 2016, oplopend tot 88 miljoen euro in 2020. Tegelijkertijd moet de Rechtspraak veel moderner en beter gaan werken. Het digitaliseren van procedures is daar een belangrijk onderdeel van. Verder wezen diverse onderzoeken in 2014 uit dat de werkdruk onder rechters en juridisch personeel hoog is en de kwaliteit van de rechtspraak hierdoor onder druk staat.

Toegang tot de rechter

In het toekomstplan is ervoor gekozen de 'zwaardere' zaken niet meer overal te laten plaatsvinden. Deze zaken stellen extra eisen aan huisvesting, zoals grote zittingszalen, beveiligingspersoneel en cellenblokken, die locaties duur en inflexibel maken. Als de plannen doorgaan, worden in Assen straks alleen nog kantonzaken, politierechterzaken en bestuursrechtelijke zaken behandeld.
Verder is er nog ruimte voor familierechtelijke zaken en jeugdbeschermingszaken. Overigens wordt het binnen afzienbare tijd mogelijk veel rechtszaken voor een groot deel digitaal te doen.

52 miljoen

Als de politiek de rechtspraak in Assen en de zes andere steden volwaardig op peil wil houden kost dat 52 miljoen, zegt de Raad voor Rechtspraak.