'Geen vrije handel tussen VS en EU in Groningen'

Groningen moet worden uitgeroepen tot een gemeente waar geen vrijhandel kan plaatsvinden tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Dat vinden vier partijen in de gemeenteraad van Groningen.
Barrières

De vrije handel tussen bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de Europese Unie moet worden geregeld in het zogeheten TTIP-verdrag. TTIP staat officieel voor Transatlantic Trade & Investment Partnership en moet handelsbarrières slechten.
Over het verdrag is veel ophef, omdat hoge Europese standaarden bijgesteld zouden kunnen worden naar het lagere Amerikaanse niveau.

Bedreiging

Volgens de raadsfracties van de Partij voor de Dieren, SP, PvdA en GroenLinks vormt het TTIP-verdrag een bedreiging voor de lokale democratie. Zo zouden lokale regels en besluiten omzeild kunnen worden.

Motie

De partijen dienen woensdag een motie in om Groningen uit de roepen tot TTIP-vrije gemeente. Eerder al werd een soortelijke motie aangenomen in Amsterdam en Tilburg.