Vragen over aanpak schade aan monumenten

© Stichting Oude Groninger Kerken
De ChristenUnie in Provinciale Staten van Groningen maakt zich zorgen over de aanpak van het herstel van schade aan monumenten en cultureel erfgoed.
Woensdag werd bekend dat liefst zestig procent van de monumenten in de provincie Groningen is beschadigd. De ChristenUnie vraagt Gedeputeerde Staten over de aanpak van deze schades. 
Statenlid Gerrit Jan Steenbergen: 'Bij herstel van schade moet namelijk niet alleen een economische afweging worden gemaakt, maar moet ook de monumentale waarde en de waarde voor de identiteit van Groningen worden meegewogen. Ik maak me er zorgen over of dit wel gebeurt, ondanks uitspraken in Provinciale Staten en in de Tweede Kamer.'