College zwicht voor wens raad: portiers in dienst van stad

© Jos Schuurman / FPS
Een tiental beveiligers komt toch in dienst van de gemeente Groningen. Zij werken als portiers van gemeentelijke gebouwen.
Het stadsbestuur ziet de mensen liever in dienst van commerciële beveiligingsbedrijven, maar een meerderheid van de gemeenteraad wil het anders.

Toezegging

De portiers werken nu nog bij Stichting Veiligheidszorg Noord. Vanwege bezuinigingen stopt de gemeente Groningen in maart 2016 met deze samenwerking.
Voor de medewerkers, met name stadswachten, wordt een plek binnen de gemeentelijke organisatie gezocht. Portiers vielen hier aanvankelijk niet onder, maar het stadsbestuur voert de wens van een meerderheid van de gemeenteraad alsnog uit. Zo zegde burgemeester Den Oudsten de raad toe.
Aan die toezegging ging een fel debat vooraf. Zowel in de oppositie als binnen de coalitie zijn partijen verdeeld.

Verdeeldheid

Collegepartijen D66 en VVD aangevuld met CDA en Student en Stad zijn tegen. De partijen wijzen op hogere kosten, ook vrezen ze dat de beveiligers binnen de gemeente minder kans hebben om door te groeien naar andere functies.
Collegepartijen PvdA en GroenLinks zien het anders. 'We hebben een verantwoordelijkheid. Veel mensen werken hier al lang', zei fractievoorzitter Carine Bloemhoff van de PvdA. GroenLinks vindt het daarnaast belangrijk mensen duidelijkheid te geven over hun toekomst.
De twee linkse collegepartijen volgen daarmee oppositiepartij SP, die het onderwerp enige weken geleden agendeerde. SP-raadslid Rosita van Gijlswijk: 'Dit is een gewoon een kwestie van fatsoen.' Ook de Stadspartij, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn voor het in dienst nemen van de beveiligers.

Ontstemd

D66-raadslid Carlo Schimmel reageerde na het debat ontstemd over de uitkomst. Vooral het feit dat PvdA en GroenLinks tegen de lijn van het eigen college stemden, zint hem niet: 'Hier moeten we zeker over hebben. Als je met elkaar wil samenwerken moet je dit niet te vaak hebben.'
Coalitiegenoot Bloemhoff reageert verrast op de uitlatingen van collega Schimmel: 'Over dit onderwerp staat niets in het collegeprogramma. Het is een vrije kwestie. Bovendien maakte D66 in de commissievergadering nog duidelijk dat het ze weinig uitmaakt. Ik begrijp dan ook niet waarom het nu opeens een probleem zou zijn.'