Steeds meer studenten blijven thuis wonen door leenstelsel

Met de komst van het sociaal leenstelsel blijven steeds meer studenten thuis wonen. De komende acht jaar wordt verwacht dat het aandeel uitwonende studenten zal afnemen met 13.000, zo staat in de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting.
Voor de komst van het leenstelsel werd juist verwacht dat er 22.000 studenten bij zouden komen.

Dat er minder studenten op kamers gaan is goed nieuws voor de studentenhuisvesters. Zij hoeven er dan geen studentenwoningen bij te bouwen. In Groningen worden gemiddeld 14 procent minder kamerzoekende studenten verwacht.
Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws