Basisschoolleerlingen krijgen steeds meer zestigers voor de klas

© Koen Suyk (ANP)
Het percentage basisschoolleraren van tussen de 55-65 jaar oud is de afgelopen vijf jaar gegroeid. Vooral in de krimpregio's in Groningen en Limburg neemt het percentage toe. Zo is één op de drie leraren in Oost-Groningen ouder dan 55 jaar.
In 2010 was dat nog maar één op de vijf.
Dat blijkt uit cijfers van DUO, die de cijfers van 2010 t/m 2014 publiceert. Zie in de onderstaande twee tabellen hoe de verhoudingen binnen onze provincie zijn, maar ook landelijk.