Klijnsma maakt twee miljoen euro over voor meer arbeidsplaatsen Oost-Groningen

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken gaat akkoord met het plan van aanpak voor de werkgelegenheid in Oost-Groningen.
Het kabinet heeft hier in totaal achttien miljoen euro voor gereserveerd. Klijnsma maakte vrijdagmorgen op Radio Noord bekend dat ze de eerste twee miljoen euro gaat overmaken.

Arbeidsbeperking

Het plan van aanpak is voortgekomen uit het Akkoord van Westerlee, dat is ondertekend door acht gemeenten en de provincie Groningen.
Het moet ervoor zorgen dat er meer arbeidsplaatsen komen in de regio voor mensen met een beperking.