Provincie doet onderzoek naar verminderen wildslachtoffers op A28

Een oversteekje van de A28 is voor dieren als otters, bevers, dassen, marters en bunzings een riskante onderneming. Veel van die dieren overleven het niet.
Om het aantal wildslachtoffers op deze snelweg te verminderen slaan de provincies Groningen en Drenthe en een aantal gemeenten en natuurorganisaties de handen ineen.
De A28 vormt een obstakel om van het ene leefgebied naar het andere te komen. Het gaat daarbij om de Onlanden, het beekdal van de Drentsche Aa en het Zuidlaardermeergebied. Met de populaties in die gebieden gaat het goed. Vooral otters en bevers. Hun jongen verplaatsen zich om nieuwe leefgebieden te vinden.

Passeerbaar

Er komt een onderzoek om het aantal slachtoffers bij die verplaatsingen te verminderen. Sinds 2004 liggen er al plannen om de A28 beter passeerbaar te maken, maar die strandden door geldgebrek.

Droge poten

Er wordt dus een nieuwe poging ondernomen, maar nu met kleinschalige, en dus goedkopere maatregelen. Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer gaat het daarbij bijvoorbeeld om watergangen onder de weg door die uitgerust worden met planken. De dieren die daar prijs op stellen houden zo droge poten.