Stad steekt kwart miljoen in innovatieve projecten

© RTV Noord/René Hoogschagen
Het college van B en W in de stad Groningen heeft besloten bijna 250.000 euro bij te dragen aan twee innovatieprojecten op het gebied van sensortechnologie en energie.
In deze Groningse projecten werken kennisinstellingen en bedrijven samen aan de ontwikkeling van nieuwe producten en/of diensten. Het stadsbestuur ziet dergelijke samenwerkingsprojecten als een belangrijke stimulans voor het vergroten van de werkgelegenheid.

STOOP-project

Het STOOP-project (Sensor Toepassing Op Ondergrondse Pijpleidingen) voorspelt wanneer een leiding dreigt te bezwijken, zodat die tijdig kan worden vervangen.
Dat gebeurt op basis van big data over de opbouw van de ondergrond, historische informatie over gas- en watertransportleidingen en bouwkundige constructies.

OSSG

Open Seismic Sensorgrid Groningen is een initiatief van de Groningse bedrijven Bevingmeter, Embed, Medusa, StabiAlert, SW Fivelingo en Target Holding.
Samen met onderzoeksinstituut TNO bouwen zij een open sensorplatform om de aardbevingsmeetnetten van de NAM en KNMI aan te vullen met een dicht netwerk van oppervlaktesensoren.
De verzamelde meetgegevens zullen voor iedereen beschikbaar zijn, voor het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en het bieden van meer inzicht in aardbevingen.