Wethouder Stad wil rem op verkoop huurwoningen

Er moeten minder huurwoningen verkocht worden in de stad Groningen. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf, die zo meer armslag wil houden voor de huisvesting van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven.
Van der Schaaf wil vooral de verkoop van eengezinswoningen aan banden leggen: 'Daar hebben we er niet veel van, dus dat moeten we niet meer doen.'

Reactie

De wethouder reageerde met zijn uitspraken op zorgen van de SP en ChristenUnie in de Groninger gemeenteraad. Fractievoorzitter Inge Jongman van de ChristenUnie: 'Er staan nu al mensen op de wachtlijst. Dat geldt ook voor de statushouders. We hebben een tekort aan woonruimte en dat moeten we oplossen.'
Naast een rem op de verkoop van huurwoningen ziet wethouder Van der Schaaf ook mogelijkheden in het ombouwen van leegstaande kantoorpanden tot tijdelijke woningen voor statushouders. Tijdelijke woningen zouden later gebruikt kunnen worden door jongeren. 'We trekken samen op met woningcorporaties', aldus Van der Schaaf.

Niet gerust

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk is blij met de toezeggingen van de wethouder, maar is er niet gerust op: 'De zorg zit in de bezuinigingen bij het Rijk. De kortingen op de corporaties zijn enorm. De mogelijkheden om te investeren zijn fors kleiner geworden door de verhuurdersheffing.'