Delfzijl: geen extra bezuinigingen of belastingverhoging in 2016

De inwoners van de gemeente Delfzijl hebben geluk: voor 2016 staan geen extra bezuinigingen of extra belastingverhogingen op het programma. Sterker nog: de gemiddelde woonlasten per huishouden dalen volgend jaar met bijna één procent.
Begroting zonder bezuinigingen

Wethouder Jan Menninga is trots dat er volgend jaar niet hoeft te worden bezuinigd: 'We hebben de afgelopen jaren al flink moeten beknibbelen, zo'n negen miljoen euro. We hebben ook veel vastgoed moeten afstoten zoals het Ivak-gebouw, maar dat levert uiteindelijk wel financieel voordeel op', zegt Menninga.

Sportclubs profiteren

De sportclubs in de gemeente Delfzijl profiteren van het voordeel. De geplande bezuiniging van honderdduizend euro gaat niet door. Ook wordt er niet meer gekort op het leerlingenvervoer.
Menninga: 'Als we de bezuinigingen op de sportclubs doorvoeren moeten er nog meer clubs en parken sluiten. Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden doen we dat dus niet. We hebben budgettair ruimte om die keuzes te maken.'

En de rest van het geld?

De totale gemeentelijke begroting over 2016-2019 komt uit op ruim 88 miljoen euro. Hiervan gaat 20 milljoen naar de nieuwe zorgtaken, zoals jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.
Ook zet de gemeente Delfzijl hoog in op de versterking van de economie. Daar is ruim 66 miljoen euro voor uitgetrokken.