Minder windmolens bij Meeden dan gevreesd

Er komen minder windmolens bij Meeden dan aanvankelijk werd gevreesd. Dat blijkt uit een nieuwe voorkeurslocatie, die minister Kamp van Economische Zaken samen met zijn collega Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft aangewezen.
In een nieuwe variant worden de windmolens verdeeld over de gemeenten Menterwolde, Veendam en Oldambt. In de laatste (zesde) variant van het vorige provinciebestuur stonden 35 windmolens ten noorden van Meeden gepland.
Daar blijven 27 van over, die volgens de ministers bovendien verder van de bewoonde wereld komen te staan. Van deze 27 staan vier in de gemeente Oldambt.

Wettelijke normen

De andere acht komen in twee rijtjes van vier langs de N33 bij Veendam. Het voorstel combineert de twee varianten die als beste uit de onderzoeken naar voren kwamen.
De windmolens staan volgens Kamp en Schultz ten opzichte van de andere varianten nu op de grootst mogelijke afstand van woningen. Daarnaast voldoet het windpark ruimschoots aan de wettelijke geluidsnormen. Minister Kamp heeft in juni het gebied bezocht en over de verschillende varianten gesproken met omwonenden en bestuurders.

Hoofdpijndossier

Het huidige provinciebestuur besloot onlangs om geen voorkeurslocatie aan te wijzen. Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) deed in de zomermaanden een poging om met de gemeenten tot een alternatieve opstelling te komen, maar kwam er niet uit. 'Minister Kamp wil ons geen extra tijd geven', zei ze. En dus gaf ze het hoofdpijndossier terug aan Den Haag.

Coördinator

Economische Zaken laat weten dat binnenkort een gebiedscoördinator wordt aangesteld, die in gesprek zal gaan met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven over bijvoorbeeld de mogelijkheden van een gebiedsfonds, waaruit voorzieningen voor het gebied kunnen worden betaald.

Ter inzage

Een ontwerp-inpassingsplan van het windpark N33 wordt dit najaar nog besproken met de betrokken gemeenten en de provincie Groningen. De komende maanden wordt het milieu-onderzoek naar het windpark afgerond. Aan het einde van dit jaar of anders begin volgend jaar zullen het ontwerp-inpassingsplan, het milieuonderzoek en de ontwerpvergunningen ter inzage worden gelegd.