Staatssecretaris houdt vast aan bezuinigingen op RTV Noord

© Mario Miskovic/RTV Noord
Staatssecretaris Sander Dekker van Media houdt vast aan de bezuiniging van 17 miljoen euro op de regionale omroepen.
RTV Noord moet 1,2 miljoen euro inleveren. Het grootste deel van de besparingen wordt gevonden door landelijke samenwerking op stafdiensten, een ander deel door nauwere samenwerking met Drenthe en Friesland. De noordelijke omroepen behouden ieder hun eigen zender en redactie.
Tijdens een debat over de nieuwe Mediawet zei staatssecretaris Sander Dekker (VVD) het 'niet onredelijk' te vinden om regionale omroepen in deze tijd een bijdrage te vragen.
Verschillende oppositiepartijen plaatsen vraagtekens bij de opgelegde bezuiniging. Voor 4 van de 17 miljoen euro zou nog geen oplossing zijn. Partijen maken zich zorgen over de journalistieke slagkracht van de redacties.

Investeren

Om die positie te verbeteren, komt de SP met een opvallend voorstel. De partij wil 10 miljoen euro investeren in regionale media. Het geld dat hiervoor nodig is moet komen door inperking van de Rijksvoorlichtingsdienst.
Volgens de SP staat de regionale journalistiek zwaar onder druk: 'We zien al jaren een proces van verschraling', zei Kamerlid Jasper van Dijk. 'Er zijn talloze gemeenten die door geen journalist meer worden gecontroleerd'

Persberichten

Van Dijk wijst erop dat het voorlichtingsapparaat van de overheid intussen wel groeit. De verhouding journalist - voorlichter zou inmiddels één op drie zijn, stelt Van Dijk. 'Inwoners krijgen dus steeds meer persberichten voorgeschoteld in plaats van onafhankelijke journalistiek. En dat terwijl de taken van lokale overheden alleen maar toenemen', waarschuwt het Kamerlid.

Terugdraaien

GroenLinks verwacht dat de opgelegde efficiency-bezuiniging op de regionale omroep niet haalbaar is: 'Deze omroepen zijn de waakhonden van de regionale- en lokale democratie. Die komt in gevaar', zo zegt Kamerlid Rik Grashoff.
De partij wil dat de bezuinigingen worden teruggedraaid in het geval de programma's wel worden geraakt.

Dunbevolkt

Zorgen zijn er ook bij D66, CDA en ChristenUnie. Deze partijen vragen aandacht voor journalistiek in 'dunbevolkte' gebieden zoals Friesland, Drenthe en Zeeland. De partijen vinden dat de regionale journalistiek in deze provincies extra steun moet krijgen.
Ook willen bijna alle partijen meer duidelijkheid over de positie van Omrop Fryslân vanwege de Friese taal.

'Geen NOS Noord'

Het CDA wil verder aandacht voor de autonomie van de regionale omroepen. De partij wil in de wet vastleggen dat omroepen niet opgeslokt kunnen worden door 'Hilversum'.
Kamerlid Pieter Heerma: 'Wij willen geen NOS Noord, - Oost of - Zuid. Ook de huidige provinciegrenzen voor de omroepen willen we voor de toekomst vastleggen.'

'Wild plan'

Staatssecretaris Dekker (VVD) gaat tijdens het debat maar gedeeltelijk in op de opmerkingen van de partijen.
De bezuinigingen blijven staan. 'Hier hebben we twee jaar geleden al over gesproken. Bovendien staan ze inmiddels ingeboekt in de begroting'.
Het voorstel van de SP om te bezuinigen op Rijksvoorlichting ten faveure van journalistiek noemt Dekker een 'wild plan'. De rest van de onderwerpen wil Dekker binnenkort schriftelijk beantwoorden.

Stemmingen

Komende dinsdag stemt de Tweede Kamer over de nieuwe Mediawet. Dan wordt ook gestemd over verschillende moties waarin de positie van de regionale omroepen centraal staat.
De staatssecretaris weet zich in ieder geval gesteund door een meerderheid van de Kamer. Beide regeringspartijen VVD en PvdA zijn enthousiast over de plannen, die volgens hen 'de redacties niet raken' en 'van onderop zijn ontstaan'.
De positie van andere partijen is desalniettemin belangrijk voor de behandeling van een benodigde wetswijzing in de Eerste Kamer. Die volgt later dit jaar.