VVD wil dat Rijk vaart zet bij uitdiepen Westgat

© Jos Schuurman / FPS
De VVD in Provinciale Staten wil dat de provincie het Rijk maant tot actie. Dit om te voorkomen dat de haven van Lauwersoog onbereikbaar wordt voor schepen.
Het Rijk is verantwoordelijk voor het bevaarbaar houden van het Westgat bij Lauwersoog. Die vaargeul verzandt steeds meer. De Werkgroep Exploitatie Haven Lauwersoog vreest dat de haven over een paar jaar
kan worden gebruikt. Vissers mijden de haven, omdat het Westgat te ondiep wordt.
De VVD vraagt of het college bereid is, samen met andere belanghebbenden, een rechtszaak tegen het Rijk aan te spannen, als er niet snel een oplossing komt.