Groninger gemeenten maken stappen in huisvesting statushouders

© FPS / Jos Schuurman
De Groninger gemeenten zijn goed op weg om te voldoen aan de verhoogde taakstelling om statushouders te huisvesten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Elke gemeente is verplicht naar verhouding van het aantal inwoners onderdak te bieden aan een aantal statushouders. Dat zijn asielzoekers die (voorlopig) in Nederland mogen blijven.
De 23 Groninger gemeenten moesten op 1 augustus van dit jaar nog 520 statushouders huisvesten. Daar kwam nog een kleine achterstand van 26 bij uit het eerste halfjaar.

Nog 360

Uit de meest recente cijfers van het COA (tot oktober) blijkt dat er de afgelopen twee maanden 186 statushouders zijn gehuisvest. Dat betekent dat er inclusief de achterstand van het eerste halfjaar nog een taakstelling van 360 mensen is tot het einde van dit jaar.
Lukt het de Groninger gemeenten om in dit tempo verder te gaan, dan voldoen ze aan de taakstelling.

Een derde

De gemeente Groningen heeft de verantwoordelijkheid om ruim een derde (121) van die statushouders te huisvesten.