ChristenUnie komt met prijs: de Barmhartige Samaritaan

© Andyreis/SXC Stock Exchange
De ChristenUnie in de gemeente Groningen heeft een prijs ingesteld voor de 'Barmhartige Samaritaan', waarmee Stadjers personen of organisaties kunnen nomineren, die zich door vrijwilligerswerk of mantelzorg voor hun medemens inzetten.
Onzichtbaar

Met de prijs wil de ChristenUnie meer aandacht geven aan de 'vaak onzichtbare betrokkenheid' van Stadjers bij elkaar.
'Sinds enkele jaren worden burgers in Nederland gestimuleerd mee te doen aan de samenleving en naar elkaar om te kijken, de zogenaamde participatiemaatschappij', aldus fractievoorzitter Inge Jongman. 'Er wordt steeds meer een beroep gedaan op burgers om oog voor elkaar te hebben en, waar mogelijk, elkaar de helpende hand te bieden. Dit principe van omzien naar elkaar is al veel ouder en wordt zichtbaar in het bijbelverhaal van 'De Barmhartige Samaritaan'. Het is ook één van de basisprincipes van de ChristenUnie'.

Jury

De jury van de Barmhartige Samaritaan bestaant uit Jan de Jong (oud-directeur GKB), Leonard Noordhof (bestuurslid ChristenUnie Groningen/Hoogkerk) en Maureen Hoekzema (steunfractielid). Zij beoordelen de nominaties en beslissen uiteindelijk welke organisatie of persoon zich een jaar lang 'De Barmhartige Samaritaan van Groningen' mag noemen.
Stadjer kunnen tot 1 november hun nominatie voor de 'Barmhartige Samaritaan' doorgeven.