Trendbreuk: aantal nieuwe studenten aan Hanze daalt

Het aantal nieuwe studenten aan de Hanzehogeschool in Groningen is voor het eerst sinds jaren gedaald.
Er zijn zo'n driehonderd studenten minder dan vorig jaar; dat is een daling van 5,5 procent.
Daarmee doet de Hanzehogeschool het relatief goed; landelijk daalde het aantal studenten 6,6 procent.

Meerdere oorzaken

Bestuursvoorzitter Henk Pijlman wijt de daling niet alleen aan de afschaffing van de studiebeurs. Volgens hem zijn er ook andere oorzaken, zoals de verplichte rekentoets voor de Pedagogische Academie. Die schrikt studenten af. Ook laten de hogescholen minder studenten toe aan de kunstopleidingen en is het aantal studenten dat studies als fysiotherapie mag doen ook beperkt.

Leenstelsel

Pijlman denkt dat er wel enige invloed is van het sociaal leenstelsel dat de oude studiebeurs vervangt. 'Het niveau van de opleidingen is omhoog gegaan. Het kan zijn dat studenten die niet zeker weten of ze het halen, het ook niet meer proberen nu ze geen beurs meer krijgen.'
De Vereniging Hogescholen doet onderzoek naar de oorzaken van het dalende studentenaantal.

Techniek floreert

Bij de Hanzehogeschool doen de technische opleidingen het goed. Dat zou volgens Pijlman kunnen komen doordat studenten nu kiezen voor studies waarbij de kans op het vinden van een baan groot is.
Het totaal aantal studenten van de Hanzehogeschool groeit nog steeds. Dit komt door de toename van het aantal zij-instromers.
De Rijksuniversiteit Groningen maakt na de herfstvakantie haar cijfers bekend.