Bijzondere klus voor BAM bij Sterrebos in Stad

Aannemer BAM is maandag begonnen met het aanleggen van een ruim driehonderd meter lange elektriciteitskabel onder het Sterrebos in Groningen. Een bijzondere klus, want het historische stuk groen mag niet beschadigd worden.
Zuidelijke ringweg

De werkzaamheden hebben te maken met de aanpak van de zuidelijke ringweg. De kabels moeten worden verlegd om de ombouw mogelijk te maken. De boorwerkzaamheden beginnen aan de Hereweg en eindigen bij de Kempkensberg. In het gat wordt een buis geplaatst met daarin elektriciteitskabels.

Geen hinder

Het verkeer ondervindt geen hinder van het boren. Eén rijbaan is deels afgesloten en wordt gebruikt als fietspad.
Als het goed is zijn de werkzaamheden over een week afgerond.