Groningse dijkdoorbraak kan Fries dorp op de kaart zetten

© RTV Noord
Meer dan twintig studenten van de Hanzehogeschool Groningen gaan onderzoeken of via een dijkdoorbraak een nieuwe toekomst voor het Friese dorp Holwerd kan worden gecreëerd. Dit onder de noemer 'Holwerd aan Zee'.
Waddenzee

Via een dijkdoorbraak zou Holwerd een verbinding kunnen krijgen met de Waddenzee. Bij het Friese dorp zou dan een jachthaven kunnen worden aangelegd. Om toekomstige toeristen te bergen zouden historische panden dienst kunnen doen als hotel.

Inwoners

De ideeën voor 'Holwerd aan Zee' zijn afkomstig van de inwoners zelf. De Hanzehogeschool Groningen en het kenniscentrum NoorderRuimte zijn gevraagd om de haalbaarheid te onderzoeken.

Hotelkamers

Studenten van de Hanzehogeschool gaan onderzoeken voor welke groepen toeristen een verblijf in Holwerd aan Zee interessant kan zijn. Ook maken ze een inventarisatie van welke leegstaande panden geschikt zijn om te verbouwen tot hotelkamers. Verder staat het ontwerpen van nieuwe vormen van verblijfsaccomodaties op het programma.

Resultaten

In januari worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht en krijgen de initiatiefnemers van 'Holwerd aan Zee' de eerste aanbevelingen.