Bewoners van Meerstad worden Stadjers

De kogel is door de kerk: de bewoners van Meerstad worden Stadjers.
De gemeenten Groningen en Slochteren hebben overeenstemming bereikt over een grenscorrectie van Meerstad. Dit betekent dat de bewoners van Meerstad en een klein deel van Harkstede en Lageland per 1 januari 2017 overgaan naar de gemeente Groningen.

Driehonderd huishoudens

Het gaat om driehonderd huishoudens met in totaal achthonderd bewoners. Zij zijn hierover woensdagochtend per brief geïnformeerd. Op 27 oktober is er nog een informatiebijeenkomst in de Meeroeversschool.

Logische grens

De wijk Meerstad ligt nu nog grotendeels op het grondgebied van Slochteren. In het rapport 'Grenzeloos Gunnen' uit 2013 adviseert de commissie-Jansen de grens tussen Groningen en Slochteren logischer te laten verlopen, zodat het Meerstadgebied niet meer verdeeld is over meerdere gemeenten.