Pekela maakt zich zorgen over financiële toekomst

Het gemeentehuis van Pekela.
Het gemeentehuis van Pekela. © Altjo Wubbema, Groningen in Beeld
De gemeente Pekela maakt zich zorgen over haar financiële toekomst. Uit het meerjarenperspectief voor de periode 2017-2019 blijkt dat de gemeentelijke begroting jaarlijks een tekort vertoont van 1,5 miljoen euro.
De tekorten worden veroorzaakt doordat het Rijk taken afstoot. De gemeente Pekela wil de nieuwe taken in het kader van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet uitvoeren met het geld dat het Rijk beschikbaar stelt. Daar wordt echter wel op bezuinigd en dat heeft zijn weerslag op de financiële huishouding van de gemeente Pekela.
De begroting voor het komend jaar is wel sluitend. Hierdoor blijven de beleidsdoelen te realiseren