Wethouder trekt boetekleed aan in 'kwestie Noorderkerk'

Wethouder Roeland van der Schaaf van Groningen heeft het boetekleed aangetrokken in de kwestie 'Noorderkerk'. Dat deed hij tijdens een spoeddebat over het stopzetten van de bouw van appartementen in en bij die kerk.
De buurt verzet zich hevig tegen de komst van die woningen, onder meer omdat ze bang zijn dat er veel jongeren in komen. Vorige week zou de rechtszaak tegen de bouwplannen zijn, totdat vlak voor de zitting het bericht kwam dat het stadsbestuur de vergunning intrekt.

Wenkbrauwen optrekken

Er zou een fout in de plannen zitten waardoor ze niet binnen het bestemmingsplan passen. De SP en Stadspartij trokken hun wenkbrauwen op bij de gang van zaken en vroegen een spoeddebat aan.
De partijen wilden van de wethouder onder meer weten waarom de bewoners zo laat zijn geïnformeerd over de fout in de vergunning. Daarop zei Van der Schaaf dat het hem vreselijk speet. De fout kwam pas aan het licht toen de gemeente zich op de rechtszaak voorbereidde.

Geluk

De SP en Stadspartij wilden verder weten wat de gemeente wil doen aan de slechte communicatie tussen de projectontwikkelaar en de omwonenden. Van der Schaaf erkent dat dat slecht gaat, ook al heeft hij de ontwikkelaar er verscheidene keren op aangesproken. Hij zei de situatie eigenlijk 'een geluk bij een ongeluk' te vinden. Er liggen nieuwe kansen nu de vergunning weer opnieuw moet worden aangevraagd.
Beide partjien zijn tevreden met de antwoorden van de wethouder. Al zouden ze liever zien dat de gemeente meer invloed uit kan oefenen.