Gemeente Marum maakt 4000 euro vrij voor dorpstaxi Jonkersvaart

© FPS / Jos Schuurman
De aanschaf van een nieuwe dorpstaxi voor Jonkersvaart is een stapje dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Marum stelde daarvoor woensdagavond vierduizend euro ter beschikking aan de dorpsvereniging Eendracht Maakt Macht.
Het geld is afkomstig uit het potje voor dorpenbeleid. Voor elk dorp in de gemeente Marum is vanaf volgend jaar een vrij te besteden bedrag van tweeduizend euro per jaar beschikbaar. Door de bijdrage voor 2016 en 2017 alvast naar voren te halen, kan Jonkersvaart nu al over vierduizend euro beschikken.

Veertigduizend euro

De dorpsvereniging kocht in 2014 voor eigen rekening een busje voor het vervoer van  inwoners. De taxi wordt onder meer gebruikt voor leerlingen en ouderenvervoer. De bus is aan vervanging toe en daarvoor is zo'n veertigduizend euro nodig.
Met het geld dat de gemeenteraad nu beschikbaar stelt, is de eerste aanzet gegeven om een duurzame, groene dorpstaxi aan te schaffen. De vrijwilligers van de dorpsvereniging probeert via andere fondsen de rest van het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen.

Leefbaar

De gemeenteraad van Marum sprak unaniem zijn waardering uit voor de dorpstaxi. Volgens alle partijen draagt deze vorm van vervoer bij aan de leefbaarheid en de saamhorigheid in Jonkervaart.