Raad Aa en Hunze staat achter kort geding over windpark Veenkoloniën

© FPS/Jos Schuurman
De gemeenteraad van Aa en Hunze is akkoord gegaan met het voorstel van het college van B & W om een kort geding aan te spannen tegen het Rijk met als doel de regie over de windmolens in de Veenkoloniën weer terug te halen naar de provincie.
Op 11 september kwam minister Henk Kamp van Economische Zaken met het zogeheten inpassingsplan: een beschrijving hoeveel en waar hij windmolens in de Veenkoloniën wil plaatsen.
De gemeente stuurt nu als reactie daarop een brief met bezwaren uit Aa en Hunze en kondigt een kort geding aan. Dat meldt RTV Drenthe.

Rijk voert regie

Volgens minister Kamp moeten de voorstellen voor windparken in het gebied als één worden gezien. Daarom zou het Rijk de regie mogen voeren over de plaatsing van de windmolens. Maar volgens een advocaat die de gemeente Borger-Odoorn adviseert gaat het om meerdere initiatiefnemers, waardoor de provincie zelf zou mogen beslissen over de windmolens in de Veenkoloniën.

Wethouder wil meer invloed

Met het kort geding hoopt wethouder Co Lambert meer invloed uit te kunnen oefenen op het aantal windmolens en de locatie.
De gemeenteraad van Borger-Odoorn beslist donderdagavond over het kort geding. De provincie Drenthe doet niet mee met het kort geding.