Eerste vluchtelingen zaterdag in noodopvang Stad

De noodopvang aan de Van Swietenlaan in Groningen wordt zaterdag in gebruik genomen. Dan arriveren de eerste vluchtelingen. Vrijdag is al de technische oplevering van het gebouw.
Aan de locatie in de stad moest de afgelopen weken het nodige verbouwd worden. De aannemer en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liepen daarbij tegen meerdere veiligheidseisen en andere regels aan, waardoor de verbouw enigszins vertraagd is.

Noodopvang Oldambt

Wanneer de noodopvang in de gemeente Oldambt open gaat is nog niet duidelijk. Op de locatie tussen Beerta en Blauwestad is nog altijd niets gebeurd, omdat het COA gebonden aan Europese aanbestedingsregels voor de woonunits.

Planning

Wel kon unitmanager Henk Wolthof van het COA donderdagavond op een bijeenkomst in Beerta iets meer duidelijkheid geven over de planning. 'De aanbesteding is de deur uit', zei hij. 'Er hebben zich nu tien partijen ingeschreven. De inschrijving sluit over twee weken op 27 oktober.'
Wanneer de inschrijving gesloten is, verwacht het COA binnen twee dagen een keuze te maken.

Eerste bewoners

'Dan kunnen eind oktober of begin november de grondwerkzaamheden beginnen', aldus Wolthof. Het streven is om voor het einde van het jaar de eerste bewoners te verwelkomen.'