Petitie gestart voor betere regeling aardbevingsgebied

Woningeigenaren kunnen hun stem laten horen in een petitie die is gestart tegen de waardevermeerderingsregeling voor het aardbevingsgebied.
Het Groninger Gasberaad vindt dat Minister Kamp en Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders met een goede regeling moeten komen voor alle inwoners die getroffen worden door de gevolgen van gaswinning.
In het Groninger Gasberaad zijn zeven maatschappelijke organisaties uit de Dialoogtafel verenigd.

Kritiek

De tijdelijke regeling Waardevermeerdering die op dit moment van kracht is levert veel kritiek op. De regeling werd namelijk gemaakt met een budget dat niet toereikend was. Er werden daarom elf gemeenten aangewezen als exclusief gebied voor deze regeling.
Huiseigenaren die niet in dit gebied wonen, maar wel veel schade hebben, komen daardoor niet in aanmerking voor deze regeling. 'Een scheve en oneerlijke situatie. Onacceptabel. De kritiek is dus ook meer dan terecht', vindt Het Groninger Gasberaad.

Ondenkbaar

Er wordt zo veel gebruikgemaakt van de regeling, dat rond maart 2016 het budget op is. Daardoor is er voor bewoners die dan in aanmerking komen geen geld meer beschikbaar. Het Groninger Gasberaad noemt die situatie ondenkbaar.
'Er moet zo snel mogelijk een goede definitieve regeling komen voor álle inwoners die getroffen worden door de gevolgen van gaswinning.'
De petitie is te vinden op de site van de Dialoogtafel.