Begroting Zuidhorn toont voorzichtige plus

De begroting van de gemeente Zuidhorn laat voor volgend jaar een voorzichtige plus zien met een overschot van dertigduizend euro.
De inwoners moeten wel rekening houden met een lichte stijging van de ozb en de afvalstoffenheffing, terwijl de rioolheffing iets daalt. Per saldo nemen de gemeentelijke belastingen toe met één procent.

830.000 euro bespaard

Wethouder Bert Nederveen van Financiën is tevreden: 'In de vijf jaar dat ik nu wethouder ben, was het elk jaar weer lastig om een sluitende begroting te hebben. In al die jaren hebben we flink moeten bezuinigen. Vooral op onze personeelskosten hebben we in de afgelopen jaren een forse besparing gerealiseerd. Ruim 830.000 euro hebben we daarop bespaard. Dat is tien procent van de totale loonsom.'

Tennisbaan en kademuur

Zuidhorn heeft ook geld gevonden voor investeringen in 2016. Zo wordt de tennisbaan in Aduard gerenoveerd, wordt de kademuur in Visvliet gereconstrueerd en de Langestraat in Noordhorn gaat op de schop. Met voetbalvereniging Zuidhorn wordt nog gesproken over de aanleg van een nieuw of vervanging van het huidige kunstgrasveld.

Nieuwbouw

Toch moet ook Zuidhorn op de centen blijven letten. Vooral bij de aanleg van de nieuwbouwwijk De Oostergast moet de gemeente goed met het geld omgaan. Wethouder Nederveen: 'De afgelopen jaren is er wel gebouwd, maar weinig. Nu trekt het gelukkig weer aan en gaat het goed met de verkoop van kavels. Maar hier moeten we wel de vinger aan de pols houden.'