WMO uitgaven Bellingwedde blijven binnen budget

De uitgaven aan de WMO in de gemeente Bellingwedde blijven dit jaar binnen de begroting. Volgens wethouder Lea van der Tuin is daarbij zorg verleend die kan rekenen op tevredenheid. Een en ander blijkt uit de najaarsnota van de gemeente.
Veel gemeenten slagen er niet in om voldoende WMO-zorg te verlenen. Vooral doordat het Rijk het budget heeft gekort. Voor Bellingwedde is dat niet anders, maar volgens Van der Tuin is haar gemeente al jaren gewend om met krappe middelen om te gaan. Dat stimuleert het vinden van creatieve oplossingen.

Services

En die besparen geld. Zo zijn er algemene voorzieningen in de drie kernen van Bellingwedde in het leven geroepen waardoor er minder individuele zorg nodig is. Zoals bijvoorbeeld de huishoudservice, de was-en strijkservice en de vervoersservice. Ook zijn er nu meer vrijwilligers en mantelzorgers.

Zorgen

Toch was er geen zekerheid over het halen van de doelstellingen in de zorg die de gemeente moet verlenen. Bij de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten 'hadden we geen flauw idee wat er op ons af zou komen' zegt Van der Tuin. De inwoners van de gemeente overigens ook niet. Tijdens de twee grote informatieavonden die de gemeente belegde, bleken ze veel zorgen te hebben.
Begrip
Van der Tuin erkent dat de zorg anders is dan jaren geleden. En in een aantal gevallen ook minder als het gaat om het aantal uren. Volgens de wethouder hebben de zorgontvangers er begrip voor dat 'zoals het geweest is, dat die tijd voorbij is'.

Versobering
Dat de versobering van de zorg niet leidt tot onvrede blijkt uit een enquête van de gemeente onder WMO-cliënten. 96 procent is tevreden. Van der Tuin denkt dat ook de duidelijkheid die wordt gegeven in de zogeheten keukentafelgesprekken, waarin de behoefte aan zorg wordt vastgesteld, daar aan bijdraagt.