Overleg over politie-cao hervat; acties opgeschort

Er zit schot in het conflict rond de politie-cao.
De vakbonden gaan binnenkort weer om tafel met minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Dat zegt bestuurder Albert Springer van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Jaar lang actie

De politie voert al een jaar actie voor een nieuwe cao. Omdat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar blijven staan, is Hans Borstlap ingeschakeld als verkenner. Zijn handreikingen zijn voldoende om weer aan de onderhandelingstafel te gaan zitten.

Achterban

De vakbondsleden zijn de afgelopen dagen gepolst op bijeenkomsten. Ook zij zijn tevreden over de handreikingen van Borstlap, maar ze willen wel dat er stevig onderhandeld wordt. Ook willen ze dat een eventueel akkoord eerst aan hun wordt voorgelegd. 'Zij hebben het laatste woord', aldus Springer.

Staken van acties

Naar verwachting gaan de minister en de bonden eind volgende week weer om tafel. Vanaf dat moment voert de politie even geen actie.