Stadjer komt met vijf alternatieve ideeën voor het Groninger Forum

© Artist impression alternatief Groninger Forum/ Sip Hofstede
Volgens de Groninger kunstenaar Johan Meijering kan de bouwstop van het Groninger Forum worden aangewend om na te denken over een alternatief plan voor het Forum.
Nieuw referendum

De bouw van het Groninger Forum
, omdat de fundering eerst aardbevingsbesteding moet worden gemaakt. Volgens Meijering is dit een uitgelezen kans om het Forum helemaal om te gooien. Hij schreef Provinciale Staten en de Groninger gemeenteraad aan met
een nieuw referendum en verspreidt nu een flyer met zijn ideeën in de stad.
Meijering pleit onder meer voor een 'intieme binnentuin met één of meerdere fonteinen'. Het gebouw met het 'glazen sleutelgat' in het midden, zoals dat nu in de tekeningen staat, komt in de plannen van Meijering niet voor. Als hij het voor het zeggen heeft, ziet het Groninger Forum er straks als volgt uit:

1. Bouw het ondergrondse deel af

'Mijn voorstel is om het ondergrondse deel, de parkeer- en fietsenkelder verder af te bouwen. Een fietsenkelder kan ervoor zorgen dat er minder fietsen in de binnenstad rondslingeren.'

2. Een intieme tuin met één of meer fonteinen

Een groot gebouw dat de skyline van Groningen bepaalt? Volgens Meijering ziet een ontmoetingsplek in het stadshart er heel anders uit. 'Leg een intieme binnentuin aan met één of meer verlichte fonteinen. Een groene 'long' als trekpleister aan de voet van de Martinitoren, die naar deze binnentuin leidt.'
Met de fonteinen speelt Meijering in op een wens van veel Groningers. In de G1000-burgertop voor Groningen eerder dit jaar, gaven veel Stadjers aan een fontein in de binnenstad wel te zien zitten.

3. Een muziekkoepel

'Zowel sfeervol als een prachtige gelegenheid voor studenten om leerervaringen op te doen.' Dat ziet Meijering als de grote voordelen van een royale muziekkoepel, waar iedereen gebruik van kan maken en muziek kan maken. 'De muziekkoepel is ook een mooie plek voor dansgroepen om buiten te kunnen dansen op een solide, professionele dansvloer.'

4. Een halfronde tribune

Met de tuin, de fonteinen en de muziekkoepel houdt de voorkeur voor een klassieke ontmoetingsplek van Meijering nog niet op. Hij zet in op een halfronde tribune, een kleine arena dus, waar vanaf je neerkijkt op een gedeelte van de tuin.

5. Terrasjes

Wie wil zitten in de tuin, kan dus terecht op een tribune. Maar niet alleen daar, maken Meijering en ook de bijbehorende artist impression van Sip Hofstede duidelijk. Er moet ook ruimte komen voor terrasjes, die bij cafés en restaurants in en om de tuin horen. Nieuw is dat trouwens niet: ook in de huidige bouwplannen voor het Forum, is naast het Forum ruimte voor terrasjes.

'Niet aan de orde'

Hoe mooi de plannen voor een alternatief Groninger Forum ook mogen klinken, volgens politiek verslaggever Remy van Mannekes van RTV Noord zijn ze niet aan de orde: 'Meijering is niet de eerste, die de bouwstop aangrijpt om de plannen voor het Forum te herzien. De Partij voor de Dieren deed dat bijvoorbeeld ook'.
'Maar een verandering van de plannen is sowieso niet aan de orde. Een meerderheid van de partijen ziet de bouw van het Forum helemaal zitten. Er is al heel veel geld in gestopt en bovendien liggen de contracten met de bouwbedrijven er al. Als je daar nog onderuit wil komen, kan je rekenen op forse schadeclaims en rechtszaken. Daar zal niemand om zitten te springen', besluit Van Mannekes.