Therapeut voorspelt slagingskans van therapie

Martin Appelo
Martin Appelo © LinkedIn
De Groninger psycholoog Martin Appelo stelt dat zestig procent van de mensen die in therapie gaat hier geen baat bij heeft.
Appelo voorspelt de slagingskans van therapie met behulp van een formule.

Veranderen?

De psycholoog gaat uit van de mate waarin mensen kunnen en willen veranderen. In totaal heeft hij negen vragen opgesteld om te toetsen of therapie zinvol is. 'Je moet op alle vragen 'ja' antwoorden. Als je op eentje 'nee' antwoordt, dan heeft het geen zin om aan therapie te beginnen', aldus Appelo.

Dood paard

Vooraf meten of therapie nut heeft, kan Appelo en zijn collega's werk kosten. Maar hij is niet bang voor scheve gezichten. Volgens de psycholoog lopen veel hulpverleners rond met een burn-out. 'Tevens hebben ze vijftig procent kans op een echtscheiding en drie keer zoveel kans op overlijden door suïcide', aldus Appelo.
'Vooraf screenen zou voor hen een verlichting betekenen', zegt Appelo. 'Omdat ze in mijn ogen nu de hele dag aan een dood paard lopen te trekken.'