Inschrijvingen eerstejaars bij RUG daalt fors

Het aantal nieuwe inschrijvingen bij de Groningse universiteit is dit jaar fors gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Er beginnen 4425 studenten met een studie, vorig jaar was dat nog 4882. Dat is een daling van tien procent. Als ook de inschrijvingen in hogere jaren worden meegeteld komt de daling uit op 5893 ten opzichte van 6254.
Wél komen er steeds meer internationale studenten naar onze universiteit. Ze maken inmiddels ruim vijftien procent uit van de totale studentenpopulatie.

Waarom daalt het aantal inschrijvingen?

Volgens de universiteit heeft de daling van de instroom twee oorzaken. Ten eerste wonen er steeds minder jongeren in het noorden.
Bovendien is het met de invoering van het leenstelsel minder aantrekkelijk geworden om op kamers te wonen. Daar heeft een universiteit die ver van de Randstad ligt meer last van dan de universiteiten in de grote steden.