Provincie wijst Kamp op compensatie voor omwonenden windmolens

De lusten en lasten bij de plaatsing van windmolens aan de N33 moeten eerlijk worden verdeeld.
Dat drukken Gedeputeerde Staten van Groningen minister Henk Kamp van Economische Zaken op het hart in een brief.

Reactie

De provincie reageert op deze manier op het besluit van Kamp over de veelbesproken windmolens. Kamp maakte onlangs bekend dat er minder turbines in de buurt van Meeden komen. Gekozen is voor in totaal 35 windmolens, verdeeld over drie gemeenten.

Windfonds

Gedeputeerde Nienke Homan van de provincie benadrukt dat de brief aan Kamp een eerste reactie is. 'Een formele reactie volgt nog.' Maar de provincie wilde Kamp direct laten weten dat er hier afspraken zijn over compensatie voor omwonenden van windmolens.
'Wij hebben daar een windfonds voor', zegt Homan. 'Daar is geen nationale wetgeving voor, maar provinciaal hebben wij dat zo geregeld. De ontwikkelaars moeten dus een bijdrage storten in een fonds en dat bedrag wordt verdeeld onder omwonenden', besluit Homan.