Angst voor stropers in natuurgebied De Onlanden

Bezoekers van natuurgebied De Onlanden wordt gevraagd uit te kijken naar mogelijke stropers in dat gebied.
Schieten

Dat gebeurt omdat gebleken is dat er eenden worden gestroopt. 'In één geval is dat al geconstateerd, toen iemand aan het eind van de dag eenden aan het schieten was', zegt Wim van Boekel van de Stichting Natuurbelang De Onlanden.
De angst bestaat dat er vaker gestroopt wordt, juist nu er veel eenden en andere vogels in het gebied zijn.

Foto's

De Onlanden is een stuk nieuwe natuur dat ten zuiden van de stad Groningen is aangelegd. Het is verboden om er te jagen. Aan bezoekers die stropers aan het werk zien wordt gevraagd foto's te maken, eventuele kentekens te noteren en de informatie door te geven aan stichting Natuurbelang De Onlanden.