'Gemeente Menterwolde is nog steeds een grote slangenkuil'

Een half jaar na het wegsturen van gemeentesecretaris Henk van der Wal heerst er nog steeds een angstcultuur in het gemeentehuis van Menterwolde.
'Twee van de drie afdelingshoofden zitten ziek thuis en dat is niet omdat ze griep hebben', zegt fractievoorzitter Mieke Bos van de VVD.

Schoon schip

Menterwolde wilde dit voorjaar schoon schip maken, nadat uit een onderzoek was gebleken dat er een angstcultuur heerste in het gemeentehuis. Het onderzoek werd uitgevoerd op aandringen van de gemeenteraad, omdat ambtenaren zich niet meer veilig zouden voelen.

Weggstuurd/opgestapt

Volgens anonieme bronnen zou er sprake zijn van machtsmisbruik en intimidatie door gemeentesecretaris Henk van der Wal. Die werd na de presentatie van het onderzoeksrapport naar huis gestuurd.
Eerder was burgemeester Eduard van Zuijlen al opgestapt, omdat hij zich niet langer kon vinden in de Menterwolmer bestuursstijl.

Val college

In juni viel het college, omdat de VVD het beleid van coalitiepartners SP en Menterwolde Gewoon niet langer wilde steunen. De plaats van de opgestapte VVD-wethouder Jan Batelaan werd ingenomen door Matty Siersema namens Kritsich Menterwolde.

'Meer aan de hand dan voor die tijd'

'Siersema was één van de grootste criticasters van de gemeentesecretaris en de burgemeester', zegt Bos. 'Maar sinds zij mede aan het roer staat, is de situatie dus nog niet verbeterd. Sterker nog: er is nog net zoveel of zelfs meer aan de hand dan voor die tijd.'

Stapjes

in antwoord op schrifteliijke vragen van de VVD erkent het college dat de organisatie 'nog steeds in kampen verdeeld is'. 'Het opbouwproces gaat in stapjes. Vaak gaan die vooruit, maar soms is er ook sprake van een stap terug', zo schrijft het gemeentebestuur.